Picture
Quy hoạch hệ thống nguồn lực doanh nghiệp (phần mềm ERP ) là một hệ thống quản lý kinh doanh  bao gồm bộ tích hợp của phần mềm toàn diện , có thể được sử dụng , khi  thực hiện thành công , quản lý và tích hợp tất cả các chức năng kinh doanh trong một  tổ chức . Những bộ thường bao gồm một tập hợp các ứng dụng doanh nghiệp trưởng thành và các công cụ  cho tài chính và chi phí kế toán , bán hàng và phân phối , quản lý vật liệu , nguồn nhân lực , kế hoạch sản xuất máy tính và sản xuất tích hợp , cung cấp  dây chuyền, và thông tin khách hàng . Những gói này có khả năng tạo điều kiện cho ' ow thông tin giữa tất cả các quy trình chuỗi cung ứng ( trong và ngoài) trong một tổ chức. Hơn nữa, một hệ thống phần mềm ERP có thể được sử dụng như một công cụ để giúp cải thiện hiệu suất  mức độ của một mạng lưới chuỗi cung ứng bằng cách giúp giảm thời gian chu kỳ .

Phần mềm ERP


  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  October 2013

  Categories

  All